Our Service : Air Ticket | Package Tour | Visa Service | Hotel Reservation
Tel : 02 739 2688-9 | Fax : 02 739 2689
 
 

 

 
Package : ฮ่องกง 
• เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน- จูไห่
• ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว- พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
• ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
กำหนดการเดินทาง :
ตุลาคม : 6-8,7-9,20-22 ตุลาคม 2560
ตุลาคม : 13-15 ตุลาคม 2560
ตุลาคม : 14-16,22-24,27-29,28-30 ตุลาคม 2560
ตุลาคม : 21-23 ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน : 3-5, 4-6, 10-12, 11-13, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม : 1-3, 3-5, 22-24, 23-25 ธันวาคม 2560
ธันวาคม : 2-4 ธันวาคม 2560
ธันวาคม : 8-10 ธันวาคม 2560
ธันวาคม : 9-11 ธันวาคม 2560
ธันวาคม : 10-12, 15-17, 16-18 ธันวาคม 2560
โดยสายการบิน แอร์เอเซีย (FD)
 
• ฮ่องกง – Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]
• พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง –สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
• ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม) – หาดรีพัสเบย์
• อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
กำหนดการเดินทาง :
ตุลาคม : 13-15 ตุลาคม 2560
ตุลาคม : 25-27,26-28 ต.ค. 2560
ตุลาคม : 23-25,24-26ต.ค. 2560
พฤศจิกายน : 08-10,15-17,22-24, พ.ย. ,29 พ.ย.-01 ธ.ค. 2560
พฤศจิกายน : 04-06,05-07,11-13,12-14,18-20,19-21,25-27,26-28 พ.ย. 2560
พฤศจิกายน : 3-5,10-12,17-19,24-26 พ.ย. 2560
ธันวาคม : 4-6,5-7,10-12, 11-13,13-15,16-18 ธ.ค.2560
ธันวาคม : 27-29 ธ.ค.2560
ธันวาคม : 1-3,8-10,15-17,28-30 ธ.ค.2560
ธันวาคม : 29-31ธ.ค.2560
ธันวาคม : 30 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61 , 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61
โดยสายการบิน Emirate Airline
 
บริษัท ที-สกาย สุวรรณภูมิ
1711/4 ถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
T-Sky Suvanabhumi Co.,Ltd.
1711/4 Ladkrabang Rd., Ladkrabang,
Bangkok 10520
ติดต่อเรา
Tel : 02 739 2688-89 | Fax : 02 739 2689
Email :
t-skytravel@hotmail.com, tskysvnb@gmail.com
เลขที่ผู้เสียอากร : 334075723
©2013 T-Sky Suvanabhumi Co.,Ltd. All rights reserved.