Our Service : Air Ticket | Package Tour | Visa Service | Hotel Reservation
Tel : 02 739 2688-9 | Fax : 02 739 2689
 
 
 
Package : จีน

 
• ฉางซา – จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
• ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ถ้าประตูสวรรค์
• ร้านยางพารา – อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟต์แก้ว-ลงกระเช้า)
• เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – สวนจอมพลเฮ่อหลง
• ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง)
• ร้านผ้าไหม – สะพานแก้วที่ยาวที่สุด – ร้านหยก
• ถนนคนเดินหวงซิงลู่
กำหนดการเดินทาง :
วันที่ 18-22 ต.ค. 60 (ช่วงวันปิยมหาราช)
วันที่ 09-13 พ.ย. 60 / 14-18 ธ.ค. 60
วันที่ 01-05 / 08-12 / 15-19 /16-20/ 22-26 /23-27 พ.ย. 60
วันที่ 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 60 / 30 พ.ย.-04 ธ.ค. 60
วันที่ 06-10 / 13-17 / 20-24 /21-25 ธ.ค. 60
วันที่ 07-11 ธ.ค. 60 (ช่วงวันรัฐธรรมนูญ)
วันที่ 31 ธ.ค. 60-04 ม.ค. 61 (ช่วงวันปีใหม่)
เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2560
โดยสายการบิน : ไทยสมายล์  [THAI SMILE]
 
• เมืองโบราณต้าลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม - เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม)
• แชงกรีล่า - โค้งแรกแม่น้าแยงซีเกียง
• ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณแชงกรีล่า
• หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
• เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)
• โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้าหยก - สระมังกรดา
• ร้านใบชา - ต้าหลี่
• คุนหมิง – ร้านหยก – ร้านไข่มุก - ตาหนักทองจินเตี้ยน
• อิสระ SHOPPING - วัดหยวนทง – ร้านบัวหิมะ
กำหนดการเดินทาง :
21-26 ต.ค. 60 (ปิยะ)
27 ต.ค. – 01 พ.ย. 60
 01-06, 17-22, 24-29 พ.ย. 60
01-06, 06-11 ,08-13ธ.ค. 60
(วันคล้ายวันราชสมภพ ร.9 + รัฐธรรมนูญ)
15-20,22-27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61, 29 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61
 
โดยสายการบิน : ไทย
 
บริษัท ที-สกาย สุวรรณภูมิ
1711/4 ถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
T-Sky Suvanabhumi Co.,Ltd.
1711/4 Ladkrabang Rd., Ladkrabang,
Bangkok 10520
ติดต่อเรา
Tel : 02 739 2688-89 | Fax : 02 739 2689
Email :
t-skytravel@hotmail.com, tskysvnb@gmail.com
เลขที่ผู้เสียอากร : 334075723
©2013 T-Sky Suvanabhumi Co.,Ltd. All rights reserved.